RENUNGAN - 28 Desember 2008

| Sabtu, Desember 27, 2008 |

Menelusuri Alkitab – Terang Dunia


Banyak orang berkata: ‘Siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita?’Biarlah wajah wajah-Mu menyinari kami, ya TUHAN!” (Mazmur 4:6).


“Sebab Engkau telah meluputkan Sebab Engkau telah meluputkan aku dari pada maut, bahkan menjaga kakiku, sehingga tidak tersandung; maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan” (Mazmur 56:13).


“Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam” (Amsal 13:9).


“Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes; ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia” (Yohanes 1:6-9).


“Dan inilah hukuman itu: Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat” (Yohanes 3:19).


“Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, kata-Nya: ‘Akulah terang dunia; barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup’” (Yohanes 8:12).


“Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan Yang Mahabesar, di tempat yang tinggi” (Ibrani 1:3).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Back to Top